Budgivning

Under förutsättning att säljaren har godkänt det, kan Du följa budgivningen på Hemnet eller på vår hemsida.
Vi vet att en budgivning involverar mycket känslor för både säljare och köpare. Det är därför av allra största vikt att allt sköts på ett korrekt och professionellt sätt. Vi tar alltid en första personlig kontakt med alla spekulanter - eftersom det är det säkraste sättet att undvika missförstånd. Det är också det bästa sättet för oss som mäklare att ta reda på hur vilka förutsättningar Du har för att kunna delta i budgivningen, att Du har lånelöfte osv. Vår uppgift som mäklare är att vidarebefordra alla bud och förmedla eventuella villkor och förutsättningar. Vi antecknar noga samtliga bud och vidarebefordrar alla bud, villkor och frågor till säljaren.

Det finns ingen lag i Sverige som reglerar budgivning och spekulanterna är inte juridiskt bundna vid vare sig muntliga eller skriftliga bud.
Det gör att ibland kan nya budgivare hoppa in sent i budgivningen, andra kan hoppa av och sen komma tillbaka igen. Det här kan vara oerhört frustrerande för Dig som budgivare, men det tillhör vår vardag. Därför är det extra viktigt att vi har en helt öppen budgivning så att både Du som köpare och Du som säljare kan känna er helt trygga med oss.
Säljaren har s.k. fri prövningsrätt. Det innebär att det är säljaren som bestämmer till vem och till vilket pris han vill sälja. Det är inget vi kan påverka. Vi kan självfallet komma med rekommendationer, men till sist är det alltid säljaren som har sista ordet.

Om Du känner minsta tveksamhet när det gäller budgivningen, ring oss så att vi kan förklara bättre.

Kontakta oss