Köpa Bostad

Viktiga saker att tänka på när Du ska köpa en bostad

Vissa vet precis vad de vill ha, andra tvekar. Titta inte bara efter Din önskelägenhet eller Ditt drömhus utan gå på alla möjliga visningar, kolla in olika områden, utbudet, läget. Då utvecklar Du Din kunskap och känsla för vad marknaden kan erbjuda och så småningom vet Du vad Du verkligen vill ha och vad Din plånbok klarar av. Något så viktigt som ditt boende är ingenting Du köper på impuls.

Vi vill gärna vara Ditt bollplank medan Du letar. Ring eller maila oss så som ofta Du vill, ställ frågor och var envis. Det lönar sig! Vi finns här för dig och har alltid tid att lyssna på dina funderingar.

Lånelöfte – behövs det?

Det allra första Du ska göra vare sig Du letar efter lägenhet eller hus, är att skaffa ett lånelöfte. Kontakta Din bank. Har Du inte någon bra bankkontakt, be oss om hjälp. Vi har bra kontakt med flera olika banker

Om jag ska köpa hus, vilket ansvar har jag?

Som köpare har Du en omfattande ”undersökningsplikt” och kan inte i efterhand åberopa fel som Du vid undersökningen hade kunnat upptäcka. Kraven på Din kunskap vid besiktningen är högt ställda, det är inte bara att gå runt och titta lite, utan det krävs en ingående undersökning av fastigheten. Säljaren kan inte göras ansvarig för fel och brister som man kan förvänta sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris och skick eller för fel och brister som Du borde ha sett vid Din undersökning.

Säljaren har också enligt lag upplysningsplikt och är skyldig att informera köparen om alla fel och brister som han känner till och som inte kan anses normala med hänsyn till fastighetens ålder. De fel som säljaren informerat om kan han senare inte bli ersättningsskyldig för

Vi rekommenderar alla säljare att låta utföra en överlåtelsebesiktning före försäljningen, en trygghet både för säljaren och för Dig som köpare och som minimerar risken för framtida tvister. Denna besiktning ligger ofta som grund för den ansvarsförsäkring som säljaren kan teckna. För att uppfylla Din undersökningsplikt som köpare kan Du välja att köpa över den besiktning som är gjord och genomföra en s.k. köpargenomgång med besiktningsföretaget. Vi samarbetar endast med godkända och oberoende besiktningsmän.

Vad är lagfartskostnad?

Lagfart (stämpelskatt) betalas i samband med att du köper en fastighet. Skatten är 1,5% av köpeskillingen och betalas enligt köpeavtalet av köparen.

Pantbrev/Inteckningar, vad är det?

Om Du ska låna pengar på banken till köp av bostad krävs, förutom bankens bedömning av Din betalningsförmåga, en säkerhet (en pant) för att lånet.ska beviljas. I objektsbeskrivningen står oftast hur många pantbrev som finns uttagna i fastigheten. Om pantbreven inte räcker till för det lån Du behöver, måste Du ansöka om flera inteckningar hos Inskrivningsmyndigheten. Godkänns inteckningen av myndigheten utfärdas ett s.k. pantbrev som bevis på inteckningen

Hos myndigheten registreras inteckningen, t.ex. i fastighetsboken om det gäller en fastighet. Pantbrevet överlämnas sedan av låntagaren till kreditgivaren (exempelvis en bank) som säkerhet för lånet. Ett avtal om pantsättningen upprättas mellan parterna.

När man ansöker om nya pantbrev (inteckningar) i fastigheten utgår en avgift (skatt), 2% av lånesumman. Om det finns få pantbrev uttagna i en fastighet, kan det innebära en ganska stor kostnad för Dig som köpare.
Däremot om man pantsätter sin bostadsrätt utfärdas inget pantbrev. Det går till så att kreditgivaren och låntagaren skriver under ett avtal om pantsättning och efter att avtalet skrivits underrättar kreditgivaren bostadsrättsföreningen om att pantsättning av bostadsrätten skett. Här utgår ingen avgift (skatt) för pantsättningen som sådan, utan bostadsrättsföreningarna brukar ta en mindre summa för det administrativa arbetet.
Slå oss en signal om Du vill veta mer om pantsättning!

Vad är en bostadsrätt?

Du äger aldrig äger en bostadsrättslägenhet. Det du köper är en nyttjanderätt kombinerad med medlemskap och andel i en bostadsrättsförening. Bostadsrätten räknas som lös egendom och vid överlåtelse gäller köplagens regler mellan säljaren och köparen.

Äkta eller oäkta förening?

Ta reda på om föreningen är äkta eller oäkta. Ett exempel är att vare sig Du köper eller säljer en bostad i en oäkta förening kan Du inte använda Dig av uppskovsreglerna. Det kan i vissa fall ha stor betydelse. För mer information se Skatteverkets hemsida.

Föreningens ekonomi och stadgar

Ta noga del av Årsredovisningen eller den Ekonomiska Planen. Be oss om hjälp om Du har svårt att tyda vad som står. Ta reda på vad som ingår i månadsavgiften och vilka krav som ställs på Dig från föreningens sida.

Lägenhetens skick

Undersök lägenheten noga. Vad Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för styrs av föreningens stadgar, men oftast gäller att man har ett ansvar för ytskikten i lägenhet såsom golv, väggar, tak, väggbeklädnad i bad/kök osv. Ta hjälp av en sakkunnig om Du känner Dig osäker på vad som ska undersökas.

Tveka inte att kontakta oss om Du har frågor runt Ditt kommande boende, vi finns här för Dig och svarar mer än gärna på Dina frågor.

Kontakta oss